Tin chuyen nhuong MU và kế hoạch chiêu mộ các ngôi sao trẻ