Bayern Munich vẫn ấn tượng dù không còn Lewandowski