Soi Kèo Bóng Đá Ngoại Hạng Anh Hôm Nay

Premier League
GiờTrận ĐấuKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
23:30
18/09
Aston Villa
Everton
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.00
Xỉu 3.5 : 1.34
Tài 1.5 : 1.28
Xỉu 1.5 : 3.30
Tài 4.5 : 5.50
Xỉu 4.5 : 1.11
Tài 2.5 : 1.87
Xỉu 2.5 : 1.87
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 7.75
Tài 5.5 : 9.50
Xỉu 5.5 : 1.03
Chẵn : 1.91
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 5.25
Đội khách -1 : 1.45
Hòa -1 : 4.33
Đội nhà +1 : 1.45
Đội khách +1 : 5.25
Hòa +1 : 4.33
Đội nhà +2 : 1.13
Hòa +2 : 7.25
Đội khách +2 : 11.50
Đội nhà -2 : 11.00
Hòa -2 : 7.25
Đội khách -2 : 1.14
Đội nhà : 2.65
Hòa : 3.30
Đội khách : 2.70
20:00
19/09
Brighton
Leicester
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.50
Xỉu 3.5 : 1.26
Tài 1.5 : 1.35
Xỉu 1.5 : 2.95
Tài 4.5 : 6.50
Xỉu 4.5 : 1.08
Tài 2.5 : 2.05
Xỉu 2.5 : 1.72
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 7.50
Tài 5.5 : 11.50
Xỉu 5.5 : 1.01
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 6.00
Đội khách -1 : 1.40
Hòa -1 : 4.40
Đội nhà +1 : 1.53
Đội khách +1 : 4.75
Hòa +1 : 4.00
Đội nhà +2 : 1.15
Hòa +2 : 6.75
Đội khách +2 : 10.50
Đội nhà -2 : 13.50
Hòa -2 : 7.75
Đội khách -2 : 1.10
Đội nhà : 2.90
Hòa : 3.40
Đội khách : 2.45
21:00
18/09
Burnley
Arsenal
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.30
Tài 1.5 : 1.30
Xỉu 1.5 : 3.25
Tài 4.5 : 5.75
Xỉu 4.5 : 1.10
Tài 2.5 : 1.91
Xỉu 2.5 : 1.83
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 7.75
Tài 5.5 : 9.75
Xỉu 5.5 : 1.02
Chẵn : 1.91
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 8.25
Đội khách -1 : 1.25
Hòa -1 : 5.25
Đội nhà +1 : 1.78
Đội khách +1 : 3.60
Hòa +1 : 3.70
Đội nhà +2 : 1.26
Hòa +2 : 5.50
Đội khách +2 : 7.50
Đội nhà -2 : 17.00
Hòa -2 : 9.75
Đội khách -2 : 1.05
Đội nhà : 3.90
Hòa : 3.40
Đội khách : 2.00
21:00
18/09
Liverpool
Crystal Palace
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.05
Xỉu 3.5 : 1.70
Tài 1.5 : 1.12
Xỉu 1.5 : 5.25
Tài 4.5 : 3.25
Xỉu 4.5 : 1.30
Tài 2.5 : 1.42
Xỉu 2.5 : 2.70
Tài 0.5 : 1.01
Xỉu 0.5 : 14.00
Tài 5.5 : 5.50
Xỉu 5.5 : 1.11
Chẵn : 1.83
Lẻ : 1.87
Đội nhà -1 : 1.50
Đội khách -1 : 5.00
Hòa -1 : 4.10
Đội nhà +1 : 1.02
Đội khách +1 : 23.00
Hòa +1 : 11.50
Đội nhà -2 : 2.25
Hòa -2 : 4.00
Đội khách -2 : 2.40
Đội nhà -3 : 3.80
Hòa -3 : 4.75
Đội khách -3 : 1.57
Đội nhà : 1.18
Hòa : 7.50
Đội khách : 15.00
21:00
18/09
Manchester City
Southampton
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.00
Xỉu 3.5 : 1.72
Tài 1.5 : 1.12
Xỉu 1.5 : 5.25
Tài 4.5 : 3.20
Xỉu 4.5 : 1.30
Tài 2.5 : 1.40
Xỉu 2.5 : 2.80
Tài 0.5 : 1.01
Xỉu 0.5 : 14.00
Tài 5.5 : 5.25
Xỉu 5.5 : 1.12
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.87
Đội nhà -1 : 1.44
Đội khách -1 : 5.50
Hòa -1 : 4.25
Đội nhà -2 : 2.10
Hòa -2 : 4.00
Đội khách -2 : 2.60
Đội nhà -3 : 3.40
Hòa -3 : 4.75
Đội khách -3 : 1.65
Đội nhà -4 : 6.00
Đội khách -4 : 1.26
Hòa -4 : 6.50
Đội nhà : 1.15
Hòa : 8.00
Đội khách : 17.00
2:00
18/09
Newcastle
Leeds
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.35
Xỉu 3.5 : 1.53
Tài 1.5 : 1.17
Xỉu 1.5 : 4.40
Tài 4.5 : 4.00
Xỉu 4.5 : 1.20
Tài 2.5 : 1.57
Xỉu 2.5 : 2.30
Tài 0.5 : 1.02
Xỉu 0.5 : 10.00
Tài 5.5 : 7.00
Xỉu 5.5 : 1.07
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 6.00
Đội khách -1 : 1.35
Hòa -1 : 5.00
Đội nhà +1 : 1.67
Đội khách +1 : 3.70
Hòa +1 : 4.10
Đội nhà +2 : 1.22
Hòa +2 : 6.25
Đội khách +2 : 7.50
Đội nhà -2 : 12.00
Hòa -2 : 8.00
Đội khách -2 : 1.11
Đội nhà : 3.10
Hòa : 3.75
Đội khách : 2.15
21:00
18/09
Norwich
Watford
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.60
Xỉu 3.5 : 1.25
Tài 1.5 : 1.35
Xỉu 1.5 : 2.95
Tài 4.5 : 6.75
Xỉu 4.5 : 1.07
Tài 2.5 : 2.05
Xỉu 2.5 : 1.72
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 7.75
Tài 5.5 : 12.00
Xỉu 5.5 : 1.01
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.85
Đội nhà -1 : 3.90
Đội khách -1 : 1.72
Hòa -1 : 3.70
Đội nhà +1 : 1.30
Đội khách +1 : 7.50
Hòa +1 : 4.75
Đội nhà +2 : 1.07
Hòa +2 : 8.75
Đội khách +2 : 16.00
Đội nhà -2 : 8.50
Hòa -2 : 5.75
Đội khách -2 : 1.22
Đội nhà : 2.10
Hòa : 3.60
Đội khách : 3.40
22:30
19/09
Tottenham
Chelsea
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.40
Xỉu 3.5 : 1.28
Tài 1.5 : 1.33
Xỉu 1.5 : 3.10
Tài 4.5 : 6.25
Xỉu 4.5 : 1.09
Tài 2.5 : 2.00
Xỉu 2.5 : 1.75
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 7.50
Tài 5.5 : 10.50
Xỉu 5.5 : 1.02
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 8.25
Đội khách -1 : 1.25
Hòa -1 : 5.25
Đội nhà +1 : 1.80
Đội khách +1 : 3.60
Hòa +1 : 3.60
Đội nhà +2 : 1.25
Hòa +2 : 5.50
Đội khách +2 : 7.75
Đội nhà -2 : 17.50
Hòa -2 : 9.50
Đội khách -2 : 1.06
Đội nhà : 3.80
Hòa : 3.50
Đội khách : 2.00
20:00
19/09
West Ham
Manchester United
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.50
Xỉu 3.5 : 1.48
Tài 1.5 : 1.19
Xỉu 1.5 : 4.10
Tài 4.5 : 4.25
Xỉu 4.5 : 1.18
Tài 2.5 : 1.62
Xỉu 2.5 : 2.20
Tài 0.5 : 1.02
Xỉu 0.5 : 9.75
Tài 5.5 : 7.50
Xỉu 5.5 : 1.06
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 7.25
Đội khách -1 : 1.28
Hòa -1 : 5.25
Đội nhà +1 : 1.83
Đội khách +1 : 3.30
Hòa +1 : 3.90
Đội nhà +2 : 1.30
Hòa +2 : 5.50
Đội khách +2 : 6.25
Đội nhà -2 : 14.50
Hòa -2 : 9.00
Đội khách -2 : 1.07
Đội nhà : 3.60
Hòa : 3.80
Đội khách : 1.95
18:30
18/09
Wolves
Brentford
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 4.25
Xỉu 3.5 : 1.18
Tài 1.5 : 1.45
Xỉu 1.5 : 2.55
Tài 4.5 : 8.00
Xỉu 4.5 : 1.05
Tài 2.5 : 2.35
Xỉu 2.5 : 1.55
Tài 0.5 : 1.09
Xỉu 0.5 : 6.25
Tài 5.5 : 15.50
Xỉu 5.5 : 1.01
Chẵn : 1.91
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 4.10
Đội khách -1 : 1.70
Hòa -1 : 3.60
Đội nhà +1 : 1.26
Đội khách +1 : 8.75
Hòa +1 : 5.00
Đội nhà +2 : 1.05
Hòa +2 : 9.75
Đội khách +2 : 18.50
Đội nhà -2 : 9.25
Hòa -2 : 6.00
Đội khách -2 : 1.20
Đội nhà : 2.10
Hòa : 3.20
Đội khách : 3.80

Ngoại hạng Anh (English Premier League) là một trong những giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh và luôn được cộng đồng người hâm mộ khắp thế giới quan tâm theo dõi. Quy tụ nhiều câu lạc bộ và ngôi sao hàng đầu thế giới, mỗi trận đấu Ngoại hạng Anh thực sự là một bữa tiệc bóng đá lôi cuốn và cũng là sân chơi hấp dẫn của giới hâm mộ cá cược bóng đá. Để hỗ trợ người chơi một cách tốt nhất, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các kèo cược và chia sẻ kinh nghiệm soi kèo hiệu quả nhất.

Những điều bạn cần biết về bóng đá Anh và giải Ngoại hạng Anh

Bóng đá không chỉ là một bộ môn thể thao mà còn được xem như là một nét bản sắc dân tộc của nước Anh – nơi được mệnh danh là Thủ đô của bóng đá châu Âu. Hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh bao gồm 5 giải đấu lớn được xếp hạng từ cao xuống thấp là: Premier League (Giải Ngoại hạng Anh), Football League Championship, Football League One, Football League Two và National League (Giải quốc gia).

Như vậy, Ngoại hạng Anh là giải đấu cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp của nước Anh. Giải đấu này có sự tham gia của 20 đội bóng nam hàng đầu, dựa trên hệ thống lên xuống hạng cùng với giải English Football League. Ngoại hạng Anh giống như một tập đoàn mà các cổ đông chính là các câu lạc bộ thành viên. Tuy nhiên, qua 28 mùa giải, mới chỉ có 6 câu lạc bộ trong số đó từng dành được ngai vàng danh giá và Manchester United là đội bóng có số lần nắm giữ cúp vàng nhiều nhất (tổng cộng 13 lần). Sau khi đăng quang tại mùa giải 2019-20, Liverpool hiện đang là nhà Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Vì sao soi kèo Ngoại hạng Anh hôm nay nhanh nhất tại Keo168?

Ngoại hạng Anh luôn chứa đựng nhiều bất ngờ bởi các câu lạc bộ tham gia giải đấu này đều là những đội bóng xuất sắc và tương đối ngang tài ngang sức. Vì vậy, các trận đấu Ngoại hạng Anh luôn diễn ra một cách khó đoán và người hâm mộ đã không ít lần chứng kiến những lần “sảy chân” của những “ông lớn” hay những cú lội ngược dòng ngoạn mục của những đội bóng vốn được đánh giá yếu hơn. Điều này đã tạo nên tính hấp dẫn của giải đấu này; tuy nhiên, cũng chính vì thế mà việc soi kèo bóng đá Ngoại hng Anh càng trở nên khó khăn hơn cho người chơi.

Vì vậy, để giúp cho việc nhận định kèo của giới cá cược trở nên dễ dàng hơn, Keo168 cung cấp chuyên mục soi kèo Ngoại hạng Anh tối nay với đầy đủ các thông tin được cập nhật một cách kịp thời và chuẩn xác nhất mà bạn nhất định không nên bỏ lỡ.

Đội ngũ chuyên gia dạy dặn kinh nghiệm trong soi kèo Ngoại hạng Anh

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về soi kèo bóng đá nói chung và soi kèo Ngoi hng Anh nói riêng, chúng tôi luôn đi đầu trong việc cung cấp kịp thời và chuẩn xác nhất các thông tin liên quan đến mỗi trận đấu sắp diễn ra. Bên cạnh đó, theo dõi các bài viết tại đây còn giúp người chơi có thể lựa chọn được kèo thơm và đặt cược một cách hiệu quả nhờ những phân tích, đánh giá chi tiết của các chuyên gia về đội hình, phong độ, lịch sử đối đầu, từ đó nhận định về diễn biến và kết quả của các trận đấu.

Các tin soi kèo bóng đá Ngoại hạng Anh được cập nhật nhanh nhất

Keo168 luôn tự hào là một trong những trang cung cấp thông tin soi kèo bóng đá Ngoi hng Anh hôm nay nhanh nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn cập nhật thường xuyên, liên tục các thông tin, nhận định về các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin mới nhất để người chơi có thể lựa chọn và quyết định đặt cược trước trận/ trong trận chính xác.

Các kèo cược được lựa chọn từ các nhà cái uy tín để mang đến kèo ngon nhất cho người chơi

Các nhà cái sẽ cung cấp tỷ lệ cược khác nhau cho từng trận đấu, vì vậy việc lựa chọn kèo cược nào sẽ trở nên khó khăn hơn cho người chơi. Đến với Keo168, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều bởi bên cạnh việc cung cấp thông tin về các trận đấu, chúng tôi còn phân tích, chọn lọc và giới thiệu đến người chơi những kèo cược tốt nhất từ các nhà cái uy tín, chất lượng trên thị trường. 

Lưu ý quan trọng khi soi kèo Ngoại hạng Anh

Để soi kèo Ngoi hng Anh ti nay một cách hiệu quả và chuẩn xác, bạn cần lưu ý một số yếu tố sau đây:

Chỉ nên tham gia đặt cược tại các nhà cái uy tín mà chúng tôi giới thiệu

Chúng tôi luôn hợp tác với những nhà cái uy tín nhất trên thị trường để cung cấp dịch vụ soi kèo Ngoi hng Anh đêm nay cho người chơi. Tham gia đặt cược tại các nhà cái này sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân, các giao dịch và tài khoản của người chơi. Ngoài ra, các nhà cái uy tín luôn chăm sóc, hỗ trợ khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp và đặc biệt là cung cấp nhiều kèo cược với tỷ lệ hấp dẫn, giúp gia tăng cơ hội thắng lớn cho người chơi. 

Hãy truy cập thường xuyên vào các tin soi kèo của chúng tôi

Đối với mỗi trận đấu sắp diễn ra, chúng tôi thường cung cấp nhận định soi kèo từ 3 đến 5 ngày trước và sẽ cập nhật thường xuyên cho đến khi trận đấu kết thúc. Các nhà cái cũng sẽ đưa ra các kèo cược từ sớm và sẽ có sự điều chỉnh trong suốt quá trình trước và trong trận đấu. Vì vậy, người chơi cần thường xuyên cập nhật thông tin từ các bài phân tích, đặc biệt là theo dõi chuyên mục soi kèo ngoại hạng anh đêm nay tại Keo168 để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Thường xuyên cập nhật các kiến thức soi kèo mới

Ngoài các tin soi kèo, chúng tôi cũng thường xuyên cung cấp các bài viết về các thuật ngữ và chiến lược cá cược nhằm hỗ trợ cho quá trình đặt cược của bạn. Đừng quên truy cập những chuyên mục này để có thể nâng cao khả năng soi kèo của bạn.

Trên đây là những thông tin bạn cần nắm về soi kèo bóng đá Ngoại hạng Anh. Hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng thành công hơn với  những kèo cược của mình.

No Content Available

TIN MỚI

TIPS MIỄN PHÍ TỪ KEO168.COM

Strommen

September 11, 2021
8:00 pm

jerv

Đội nhà 3.50Hòa 3.60Đội khách 2.00
ĐẶT CƯỢC NGAY

Start

September 11, 2021
8:00 pm

KFUM Oslo

Đội nhà 2.00Hòa 4.00Đội khách 3.20
ĐẶT CƯỢC NGAY

TIN MỚI