Man United vs Liverpool 2h00, Thứ ba, 23/8/2022 – Ngoại hạng Anh